zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

I. PODSTAWOWE INFORMACJE
 
 1. Sklep BomboweNaklejki.pl jest własnością firmy: MFN Michaela Sergot, ul. Konwaliowa 4, 86-200 Chełmno NIP: 875-152-35-53.

 2. Ceny w sklepie zostały wyrażone w PLN i zawierają odpowiednią wartość podatku VAT. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość bieżącej zmiany cen towarów w ofercie oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Wyżej wymienione zmiany nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą  wejścia w życie zmian i będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 5. lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Materiały zawarte na stronie mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają poglądów właściciela. Wszelkiego typu materiały użytkownik przegląda na własną odpowiedzialność. 

II. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu internetowego. Nie przyjmujemy zamówień inną drogą.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Termin realizacji zamówień podany na stronie jest terminem przybliżonym. Termin realizacji zamówień nie przekracza 5 dni roboczych.

 3. Po złożeniu zamówienia wysyłany jest na podany adres mail potwierdzenie zamówienia wraz ze szczegółami.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedającym.

 5. Jeżeli informacje zawarte w formularzu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do poprawności sprzedawca może odstąpić od umowy.

 6. Realizacja zamówienia następuje w przypadku płatności:

  1. Za pobranie – w momencie przyjęcia zamówienia

  2. online Przelewy24 – po otrzymaniu informacji od serwisu Przelewy24 o zaksięgowaniu wpłaty na ich koncie

  3. przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie MFN

 1. Do każdego zamówienia załączany jest dokument sprzedaży – paragon lub faktura.

 2. Do chwili wystawienia dokumentu klient ma prawo dokonać zmian w zamówieniu.

 3. Zmiana o której mowa w punkcie 9 może dotyczyć rezygnacji z zamówienia, części zamówienia oraz zmiany adresu dostawy oraz jej sposobu. W przypadku rezygnacji zwrot wpłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu czternastu dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji. Zwrot następuje na konto bankowe wskazane przez kupującego.

 4. Zamówienie można anulować poprzez napisanie maila lub pocztą tradycyjną.

 5. Po wysłaniu zamówienia zmiany nie będą możliwe.

III. Dostarczenie przesyłki

 1. Towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich. Cena dostawy podana jest na stronie produktu, jeżeli zamawiane jest więcej niż jeden produkt – cena dostawy zostanie podana w podsumowaniu zakupu.

 2. Przy każdym towarze podano orientacyjny czas realizacji zamówienia. Termin ten liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Przelewy24 lub koncie MFN. W przypadku wyboru płatności za pobranie od dnia zamówienia przy czym dzień zamówienia jest dnie zerowym.

 3. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy, który określony jest w regulaminach przewoźników.

 4. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej.

 5. Istnieje możliwość dostarczenia towaru na sobotę do wybranych lokalizacji w kraju – w celu otrzymania szczegółów należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie. 

IV Personalizowane produkty.

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane treści, zdjęcia i projekty graficzne. Należy rozumieć, że klient jest autorem personalizowanego produktu.

 2. Nie realizujemy zamówień których treść jednoznacznie narusza polskie i międzynarodowe prawo (nawoływanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagującej przemoc, pornografia, naruszających godność osób trzecich, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego)

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za użycie zdjęć, które zostaną umieszczone na produkcie, a mogłyby naruszać prawa autorskie i pokrewne.

 4. Na produkty personalizowanie nie przysługuje zwrot towaru co jest zgodne z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 5. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie (nie później niż w 14 dni roboczych) o braku możliwości wykonania zamówienia personalizowanego, a Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę.

V. Reklamacje i zwroty

 

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.

 2. Podstawą odstąpienia od umowy jest przesłanie drogą mailową lub pocztową oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sprzedawcy.

 3. Zwrot towaru przez klienta powinien nastąpić niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Towar powinien zostać nadany najpóźniej w 14 dniu.

 4. Klient ponosi jedynie koszt odesłania rzeczy do sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zwraca klientowi: wartość zwróconego przedmiotu, koszt dostawy w wysokości najtańszego oferowanego przez sprzedawcę sposobu dostawy – sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów, jeżeli ten wybrał droższy sposób dostawy niż najtańszy dostępny w momencie zakupu.

 6. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem "używany" nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towar. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez klienta płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów: wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu), wady powstałej w wyniku dostawy, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym

 9. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.

 10. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 12. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.

 13. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 14. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.

 15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

 16. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy MFN nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 17. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 18. Zwrotom nie podlegają produkty personalizowane.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).

 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.bombowenaklejki.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.